Om du vill slippa att transkribera på egen hand, så kan du få hjälp med det. Att transkribera är ju att ta inspelat materia och skriva ner det ord för ord. Kanske du ofta spelar in intervjuer, föreläsningar och annat? Att sedan sitta och renskriva det själv, det är inte alltid det enklaste samt att det går sällan så snabbt att göra om man inte är van. Då är det bra att veta att du kan snabbt få den hjälp du behöver. Det finns ett bra företag du kan vända dig till och det är Snabb transkribering. Hos dem får ju just en snabb transkribering och det med en hög kvalitet. Du kan hos dem få det klart inom 24 timmar!

När du behöver transkribering

Om du vill transkribera något du har spelat in, utan att behöva sitta med det själv, lämna då in ditt material till Snabb transkribering som transkriberar åt dig På deras sida kan du själv ladda upp dina ljudfiler, på bara ett par minuter. Sedan så fixar de allt som har med transkriberingen att göra. Du kan välja om du vill ha det klart inom 24, 48 eller 72 timmar. När allt är klart, så får du ett mail med filerna. Sedan är det bara att betala! Hos detta företag kan du få hjälp med att transkribera i stort sett alla typer av inspelat material. Dock bör du se till att det är bra ljudkvalitet, samt att det bör även bara vara max tre deltagare som pratar. Alternativt att samtalen är fördelat på bra sätt.